Tarifes Fisioteràpia i Osteopatia

Tarifes Fisioteràpia i Osteopatia

FISIOTERÀPIA – SESSIONS DE 30min

1 sessió – 27 euros

3 sessions – 75 euros

5 sessions – 115 euros

10 sessions – 210 euros

FISIOTERÀPIA – SESSIONS DE 45min

1 sessió – 36 euros

3 sessions – 102 euros

5 sessions – 160 euros

10 sessions – 300 euros

FISIOTERÀPIA – SESSIONS DE 60min

1 sessió – 45 euros

3 sessions – 120 euros

5 sessions – 190 euros

10 sessions – 350 euros

FISIOTERÀPIA – SESSIONS DE RESPIRATORI / PEDIATRIA

1 sessió (30/45min) – 30 euros

FISIOTERÀPIA – SESSIONS DE SÒL PÈLVIC

1a valoració – 65 euros

Sessió individual – 50 euros

Bonus 5 sessions – 225 euros

OSTEOPATIA

Sessió de 60min – 60 euros

Sessió de 30min – 35 euros

Bonus 5 sessions – 275 euros